Kỳ thi năng lực Hán Ngữ (汉语水平考试 - Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì), viết tắt là HSK, là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại kỳ thi gồm 6 cấp độ: HSK cấp 1 đến HSK cấp 6 và Khẩu ngữ Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp. Từ tháng 3/2022 sẽ bổ sung thêm cấp độ HSK7-9.
            CỔNG THI THỬ HSK(K) TRỰC TUYẾN là hệ thống thi thử mô phỏng kỳ thi HSK(K) tại nhà theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, hiện hệ thống thi đang cung cấp 5000 lượt thi/ tháng. Thí sinh tham gia thi sẽ được Hội đồng thi chấm điểm và cấp chứng nhận sau 03 ngày làm việc.

Thi HSK

Thi HSKK